บริการ

คลินิกกระดูกและข้อหมอวรากร

เปิดให้บริการ

วันเวลา
วันจันทร์-วันศุกร์17.00 น. ถึง 19.30 น.
วันเสาร์9.00 น. ถึง 11.30 น.
หยุดวันอาทิตย์

ให้บริการโดย

ผศ.นพ.วรากร จริงจิตร

         แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อ ให้บริการการตรวจ การวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆทางกระดูกและข้อ ตั้งแต่โรคทั่วไปตลอดจนโรคที่มีความซับซ้อน
         มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อม ทั้งการรักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัดและการรักษาโดยวิธีการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมด้วยวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีแผลเล็ก เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย และฟื้นไวขึ้น โดยให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลรักษาโรคข้อเสื่อมในผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คำถามที่พบบ่อย

คุณหมอเป็นหมอกระดูกและข้อ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลรักษา ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) และ ศูนย์ศรีพัฒน์ค่ะ

ผู้ป่วยสามารถรับการเอ็กซเรย์ที่คลินิกของเราได้ โดยใช้เวลาทำการเอ็กซเรย์ประมาณ 10-15 นาที (ค่าใช้จ่ายในการเอ็กซเรย์ตำแหน่งละ 400 บาท) ค่ะ

คลินิกมีค่าตรวจและบริการเริ่มต้นครั้งละ 300 บาท และมีค่ายาขึ้นกับชนิดและปริมาณยาที่ต้องใช้ค่ะ

ผู้ป่วยสามารถเลือกได้ ดังนี้
1. โรงพยาบาลรัฐบาล คือโรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) ในเวลาราชการ หรือ ศุนย์เวช ศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Medical Center) นอกเวลาราชการ
2. โรงพยาบาลกึ่งเอกชน คือ ศูนย์ศรีพัฒน์
3. โรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

สามารถใช้ได้โดยขึ้นกับชนิดของประกัน โดยคุณหมอสามารถออกใบรับรองแพทย์ หรือกรอกแบบฟอร์มประกัน และออกใบเสร็จเพื่อใช้ในการเบิกค่ารักษา โดยแนะนำให้ปรึกษาตัวแทนประกันก่อนเพื่อความแน่นอนค่ะ

คลินิกไม่ได้เป็นเครือข่ายประกันสังคมค่ะ

ผู้ป่วยส่วนใหญ่บอกว่าคุณหมอใจดี สามารถคุยและปรึกษาได้อย่างสบายใจค่ะ

สามารถติดต่อคลินิกกระดูกของเราได้ทาง
Line: @warakornclinic (มีเครื่องหมาย @ ด้วยนะคะ)
โทรศัพท์: 083-7357676 หรือ facebook:  WarakornClinic ค่ะ