Uncategorized

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็กและเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย

การผ่าตัดแบบแผลเล็กและเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยคืออะไร การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมานจากโรคข้อเข่าเสื่อม กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งวิธีการผ่าตัดมาตรฐานแบบดั้งเดิมให้ผลที่ดีเป็นที่

โรคกระดูกสันหลังเสื่อม

“ปวดหลัง ปวดคอเรื้อรัง ต้องทําอย่างไร”
เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติเนื่องจากอายุที่มากขึ้น และการใช้งานหลัง มาเป็นระยะเวลานาน ทําให้กระดูก หมอนรองกระดูก เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณหลังมีการ เสื่อมสภาพ

โรคนิ้วล็อค

“ขยับนิ้วแล้วปวด งอนิ้วแล้วเหยียดไม่ได้ ควรทําอย่างไร” โรคนิ้วล็อคคืออะไร นิ้วล็อคเป็นภาษาที่เรียกกันง่ายๆ ตามอาการที่เป็นคือมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ สามารถงอนิ้วได้แต่เวลาเหยียด นิ้วใดนิ้วหนึ่งหรือหลายนิ้วเหยียดไม่ ออกเหมือนโดนล็อคไว้เกิดจากการอักเสบและหนาตัวขึ้น

โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ

“ควรทําอย่างไร เมื่อปวดข้อมือบริเวณด้านโคนนิ้วหัวแม่มือเวลาขยับหรือใช้งาน”โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบคืออะไร โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นที่ทําหน้าที่เหยียดและกางนิ้วหัวแม่มือ ตรงบริเวณที่พาดผ่านข้อมือ

การบริหารข้อเข่าสําหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

หรือที่เรียกกันว่าการออกกําลังกายแอโรบิกได้แก่ การเดิน การว่ายน้ํา การขี่จักรยาน หรือ การรํามวยจีน มีวัตถุประสงค์คือช่วยเพิ่มความฟิตของร่างกาย เพิ่มสรรถภาพการทํางานของ หัวใจและปอด ควรทําอย่างสม่ําเสมอ ครั้งละ 20-30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน